- Transporterar åt företag med krav på kvalité och service

 

För att följa våra ledord var Mertz Transport AB tidiga på att certifiera sig enligt ISO 9001 standarden. 

 

Vi har sedan 1997 varit certifierade och utan avbrott jobbat tillsammans med LRQA för att upprätthålla den kvalité som vi anser våra kunder förtjänar. 

 

Ledningssystemet är tillämpbart på:

Väg- och intermodal transport, crossdock och kombiterminaltjänster. 

Certifikat:

Svenska
Engelska
Tyska