Vi på Mertz vill att våra kunder ska vara nöjda. Därför är det viktigt för oss att vi får reda på om vi har gjort något fel.

 

Genom att reklamera hjälper våra kunder oss i vårt ständiga förbättringsarbete.

 

De tjänster som Mertz erbjuder omfattas av Allmänna bestämmelser enligt Alltrans07 och NSAB200.

 

Här är några grundläggande tips rörande mottagande av och saknat gods.

 

Vid mottagande av gods:

 

• Mottagaren ska undersöka godset noggrant tillsammans med chauffören. Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.
Vid synlig skada på emballage eller gods eller vid saknat gods så ska det noteras på kvittens och/eller fraktsedel direkt vid mottagandet, av chauffören.

 

• Skadat gods och emballage ska sparas hos mottagaren och denne ska vara beredd att kunna uppvisa godset.

 

• Dold skada skall anmälas skriftligen inom 7 dagar (med dold skada menas gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagningstillfället).

Saknat gods

Mottagaren ska i första hand vända sig till den som denne köpt transporttjänsten av. Är det gjort direkt av hos Mertz så ska mottagaren vända sig till ansvarig trafikledare för att få hjälp med sökning
.
Har godset inte levererats inom 5 dagar ska mottagaren anmäla förlusten via reklamationsformuläret. Ersättning för saknat gods utgår efter 60 dagar.

 

Så här gör du en reklamation.

 

Anmälan ska ske så snart som möjligt och genom att fylla i reklamationsformuläret.