De tjänster som Mertz Transport AB erbjuder och utför omfattas av
Allmänna bestämmelser enligt Alltrans07 och NSAB2000.


 

Mottagaren ska undersöka godset noggrant tillsammans med chauffören. Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.
Vid synlig skada på emballage eller gods eller vid saknat gods så ska det noteras på kvittens och/eller fraktsedel direkt vid mottagandet, av chauffören.
 

  • Skadat gods och emballage ska sparas hos mottagaren och denne ska vara beredd att kunna uppvisa godset.
  •  Dold skada skall anmälas skriftligen inom 7 dagar (med dold skada menas gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagningstillfället).
  • Saknar du gods skall det i första hand anmälas till ansvarig trafikledare Vi som transportör har alltid minimum 30 dagar på oss att få godset till rätta innan reklamation kan inledas. 


Är du i behov att skapa ett reklamatiosnärende så gör du det via reklamationsformuläret. Formuläret ställer de frågor som är nödvändiga för att vi skall kunna handlägga ärendet. 

Observera att det är endast den part som köpt transporten utav Mertz Transport AB som kan skapa en reklamation hos oss. Skulle du tagit emot gods levererat utav oss men är inte fraktbetalare, kontakta dem du köpt varan av.