ANGÅENDE AVISERING OCH ANKOMST INFÖR LOSSNING/LASTNING.

 

SENAST 30 MIN FÖRE STÄNGNING SKA KOMPLETT SKRIFTLIG AVISERING OCH ENHET VARA ANKOMNA TILL TERMINALEN. DETTA GÄLLER UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT UPPDRAGET BEDÖMS KUNNA LÖSAS INOM ÖPPETTIDERNA.

 

 

Vad är komplett skriftlig avisering?

 

Mertz behöver få kännedom om en del grunduppgifter rörande uppdragen. De uppgifter som finns i de nedladdningsbara mallarna till höger på denna sida innefattar den grundinformation Mertz behöver för att kunna utföra uppdragen med högsta kvalitet och effektivitet. Får vi korrekt och komplett information så minimerar vi tillsammans bland annat riskerna för eventuella misstag.

 

 

Spara gärna mallarna och fyll i dem direkt i formulären, eller skriv ut och fyll i för hand. Skicka därefter listorna till nedan alternativ eller fax 040-29 14 59.

För import avisering: import.xdock@mertz.se
För export avisering: export.xdock@mertz.se
 

När skriftlig information enligt listorna har nått oss räknas det som "komplett skriftlig avisering".

 

För kompletterande information vänligen kontakta Terminaledningen.