Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2012.

 

januari  5,6%
februari  5,6%
mars  6,3%
april  7,0% 
maj  6,6% 
juni  6,4%
juli  5,3% 
augusti  5,3% 
september  6,1% 
oktober  6,6%
november  5,8%
december  6,1%

 

 


Statistiska centralbyrån