Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2013.

 

januari 5,4%
februari 5,6%
mars 6,5%
april 5,4%
maj 4,0%
juni 4,7%
juli 4,7%
augusti 5,7%
september 5,6%
oktober 5,9%
november 4,9%
december 4,7%

 

 


Statistiska centralbyrån