Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2014.

 

januari 4,8%
februari 4,4%
mars 4,4%
april 4,3%
maj 4,6%
juni 4,4%
juli 4,7%
augusti 4,7%
september 4,6%
oktober 4,6%
november 3,7%
december 3,2%

 


Statistiska centralbyrån