Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2015.

 

januari 1,6%
februari 0,4%
mars 2,3%
april 2,4%
maj 2,5%
juni 3,2%
juli 2,7%
augusti 2,7%
september 1,2%
oktober 0,5%
november 0,3%
december 0,2%

 


Statistiska centralbyrån