Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2017.

januari3,2%
februari3,4%
mars3,5%
april3,4%
maj3,7%
juni3,5%
juli3,0%
augusti3,0%
september3,0%
oktober3,3%
november4,1%
december4,5%


Statistiska centralbyrån