Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2020.

januari11,7%
februari12,7%
mars12,2%
april9,9%
maj7,8%
juni6,9%
juli7,6%
augusti7,6%
september8,2%
oktober7,2%
november7,5%
december


Statistiska centralbyrån