Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2018.

januari5,3%
februari6,0%
mars6,0%
april5,9%
maj6,9%
juni8,1%
juli8,1%
augusti8,1%
september8,7%
oktober9,4%
november9,4%
december9,8%


Statistiska centralbyrån