Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2024
 
januari 27,8%
februari 22,0%
mars 22,7%
april 22.0%
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

  Statistiska centralbyrån