Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2020.

januari11,7%
februari12,7%
mars12,2%
april9,9%
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december


Statistiska centralbyrån