Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2020.

januari11,7%
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december


Statistiska centralbyrån

Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2019.

januari9,1%
februari8,5%
mars9,5%
april9,9%
maj10,4%
juni11,4%
juli11,0%
augusti11,0%
september10,6%
oktober11,3%
november11,3%
december11,9%


Statistiska centralbyrån