Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2019.

januari9,1%
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december


Statistiska centralbyrån