Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2022.

januari19,8%
februari22,6%
mars25,7%
april31,0%
maj33,8%
juni31,7%
juli35,7%
augusti35,7%
september32,9%
oktober
november
december


Statistiska centralbyrån