Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2021.

januari8,2%
februari9,8%
mars11,2%
april12,4%
maj12,1%
juni12,5%
juli13,3%
augusti13,3%
september15,9%
oktober16,7%
november
december


Statistiska centralbyrån