Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2023.
 
januari 31,9%
februari 32,3%
mars 29,7%
april 27,8%
maj 26,6%
juni 24,0%
juli 25,3%
augusti 25,3%
september 30,5%
oktober
november
december
 Rörligt DMT för Mertz Transport AB 2022.

januari 19,8%
februari 22,6%
mars 25,7%
april 31,0%
maj 33,8%
juni 31,7%
juli 35,7%
augusti 35,7%
september 32,9%
oktober 32,4%
november 38,1%
december 36,2%


Statistiska centralbyrån