Rörligt Drivmedelstillägg för Mertz Rail AB 2023
 
januari 5,9%
februari 6,0%
mars 5,2%
april 4,6%
maj 4,2%
juni 3,4%
juli
augusti
september
oktober
november
december
 


Statistiska centralbyrån