Rörligt Drivmedelstillägg för Mertz Rail AB 2023
 
januari 5,9%
februari 6,0%
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
 


Statistiska centralbyrån