• Intern skadereferens
  • På skadat kolli/kollin
  • Beskriv skadans omfattning

  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)

Ojdå, har du kommit hit?

Det innebär med största sannolikhet att vi misslyckats med att leverera varan eller tjänsten i det skick som förväntats. 

För vår del är det oerhört viktigt att leva upp till våra kunders förväntan. Eftersom du har kommit hit så har vi uppenbarligen inte gjort det. I vissa fall har olyckan varit framme och då vill vi vara snabba med att göra rätt för oss. I vissa fall har inte förutsättningarna getts oss för att kunna utföra jobbet korrekt, det kan vara allt från bristfällande emballage till felaktig sändningsinformation.

För att vi skall kunna handlägga ärendet och ge er så snabba svar som möjligt för att lösa uppstådd situation så måste vi ha korrekt information. Med svar på frågorna i formulär formuläret till vänster har vi tillräckligt med information att agera i ärendet och ber er vara noggranna när ni fyller i det. 


 

De tjänster som Mertz Transport AB erbjuder och utför omfattas av
Allmänna bestämmelser enligt Alltrans07 och NSAB2000.


Mottagaren ska undersöka godset noggrant tillsammans med chauffören. Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.
Vid synlig skada på emballage eller gods eller vid saknat gods så ska det noteras på kvittens och/eller fraktsedel direkt vid mottagandet, av chauffören.
 
  • Skadat gods och emballage ska sparas hos mottagaren och denne ska vara beredd att kunna uppvisa godset.
  •  Dold skada skall anmälas skriftligen inom 7 dagar (med dold skada menas gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagningstillfället).
  • Saknar du gods skall det i första hand anmälas till ansvarig trafikledare Vi som transportör har alltid minimum 30 dagar på oss att få godset till rätta innan reklamation kan inledas. 

Observera att det är endast den part som köpt transporten utav Mertz Transport AB som kan skapa en reklamation hos oss. Skulle du tagit emot gods levererat utav oss men är inte fraktbetalare, kontakta dem du köpt varan av.