Lokal och regional distribution i hela Skåne, Halland & Blekinge med utgång från våra distributionsterminaler i området. Inom dessa regioner kan vi erbjuda effektiva och anpassade transportlösningar. Vi trafikerar dagligen denna region med 50-talet bilar.
Bygg & installationsdistribution tillhör kärnverksamheten. Ett stort antal bilar distribuerar dagligen byggmaterial till byggarbetsplatser runtom i Skåne. Med anpassade fordon kan vi se till att just dina leveranser genomförs på så optimalt sätt som möjligt. I vår fordonsflotta infattar allt från mindre paketbilar, till 25,25m ekipage samt kranbilar. 

Nattdistribution är inte främmande för oss, stora delar av vår verksamhet jobbar under nattens alla timmar. Vi sköter nyckelhantering, avlarming och leverans till anvisad plats. Även vår trafikledning är bemannad nattetid för att övervaka den omfattande verksamhet som pågår när de flesta sover. 

Riksdistribution till och från våra distributionsterminaler i södra Sverige. Navet i vår verksamhet är Malmö där stora volymer ankommer från kontinenten för vidare distribution till slutkunder i hela Sverige. Över 50 Ekipage lämnar vår terminal varje dag till destinationer i övriga landet. I storstads regionerna Göteborg & Stockholm finns crossdockterminaler,  trafikledning och stationerade distributionskapacitet för att hantera godset i sitt närområde. Utöver detta har vi ett stort antal strategiskt placerade distributionspunkter i hela landet. Genom vårt distributionsnätverk erbjuder vi kompletta dörr-dörr lösningar inklusive last mile i egen regi eller med någon av våra noggrant utvalda underleverantörer.

Kundanpassade lösningar har varit med sedan starten för över 40 år sedan. I de fall som en kund har så pass unika önskemål att de inte går att hantera i ordinarie portfölj så erbjuder vi en kundanpassad lösning. Här ingår idag allt från helchartrade kranbilar till specialutrustade tankbilar som dagligen levererar specialanpassade logistiklösningar till våra kunder. 

Skandinavien och därmed trafik till Danmark och Norge sker dagligen. Även om en stor del av våra trafiker till grannländerna går i dedikerad trafik så har vi alltid möjlighet till mer, pall eller delparti spelar ingen roll, vi löser det mesta. 

Crossdocking är en nödvändig funktion för att föda våra distributioner. Största anläggningen finns i direkt anslutning till vårt huvudkontor samt Kombiterminal i Malmö. Anläggningen har stor kapacitet med sina 46 portar och över 6000m2 terminalyta. Utöver våra traditionella inrikesdistribution så är vi specialiserade på att hantera import och export volymer för kunds räkning. Vi tar emot deras enheter, lossar förädlar med fraktetiketter och scannar in det för vidare hantering i vårt distributionsnätverk. Likaså används vårt nätverk för att hämta export sändningar i hela landet för att sedan samlas, konsolideras och lastas ut på våra kunders enheter. Allt med total transparens och spårbarhet för våra kunder. 

Malmö Kombiterminal har drivits av oss sedan 2013. Terminalen ligger i direkt anslutning till Malmö godsbangård och är det självklara valet för hantering av intermodala pendlar till och från Malmö. Efterfrågan och volymerna har succesivt ökat och därför genomfördes ett omställande och ombyggnation av terminalen till en Kranterminal som stod klar i Maj 2018. Terminalen är inte bara en av de modernaste utan även den i volym mätt största i Sverige. Från terminalen ankommer och avgår våra kunders tågpendlar dagligen, inte bara inom Sverige utan stora delar av volymen går även över Öresundsbron ut i övriga Europa. 

Railservice är vår vagnslast terminal i Malmö. Kund efterfrågade tjänst utanför vår portfölj och vi svarade upp med en lösning, helt i enlighet med vår affärsmodell. Produkten har utvecklats succesivt och idag levererar vi tjänsten till ett flertal kunder, terminalen hanterar i dagsläget mer än 120 000 000kg gods per år. 

Järnvägsföretag kunde vi titulera oss i Januari 2017 efter ett omfattande arbete med ansökan om licens. Idag är innehar vi säkerthetsintyg A & B vilket möjliggör oss att leverera ett komplett spektra av järnvägstjänster. Detta i enlighet med vår linje om att internt kunna leverera one stop shop tjänster inoms hela vår portfölj. Våra lok och lokförare levererar inte enbart all växling till våra egna järnvägsterminaler utan även växlingstjänster till externa kunder. 

Pressfrakt är det senaste tillskottet i Mertz familjen. Sedan många år har Pressfrakt varit en mycket betydande underleverantör i regionen för Mertz. Från årskiftet 2018 så är Pressfrakt ett helägt dotterbolag till moderbolaget. Fokus ligger på kontraksdistribution med hög service och kvalité i hela Halland för befintliga samt nya kunder.
Ingenting är främmande för oss, har ni ett önskemål så har vi en lösning.